Zespół Szkól W Woli Zachariaszowskiej

no image Zespół Szkól W Woli Zachariaszowskiej to położona w miejscowości Wola Zachariaszowska placówka o charakterze edukacyjnym. Jest to jednostka publiczna. Administruje nią Gmina. Dokładny adres szkoły to 32087 Wola Zachariaszowska, nr domu 105. Zespół szkół jest miejscem zatrudnienia dla 20 pełnoetatowych nauczycieli, a także 14 nauczycieli zatrudnionych na część etatu. Do szkoły uczęszcza łącznie 0 osób. Liczba dziewcząt wynosi 0. Zespół Szkól W Woli Zachariaszowskiej korzysta z numeru telefonu 124194104. Nr faks placówki to 124194880. Instytucja została wpisana do rejestru przez uprawniony do tego, upoważniony organ. Nadany jej Regon to 356738112.

Zespół Szkół W Biedrusku to mieszcząca się w miejscowości Biedrusko instytucja o charakterze edukacyjnym. Jest to...

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych to zlokalizowana w miejscowości Kleczew placówka o charakterze oświatowym. Jest...