Zespół Szkół W Wolkowych

no image Zespół Szkół W Wolkowych to znajdująca się w miejscowości Wolkowe instytucja oświatowa. Jest to placówka publiczna. Zarządza nią Gmina. Dokładny adres instytucji to 7430 Wolkowe, nr domu 1. Zespół szkół jest miejscem pracy dla 8 pełnoetatowych nauczycieli, a także 7 nauczycieli zatrudnionych w mniejszym wymiarze. Do placówki uczęszcza w sumie 0 uczniów. Liczba uczennic to 0. Zespół Szkół W Wolkowych dysponuje numerem telefonu 297721039. Placówka została zarejestrowana przez właściwy organ. Przyznany jej Regon to 551336609.

Zespół Szkół W Biedrusku to mieszcząca się w miejscowości Biedrusko instytucja o charakterze edukacyjnym. Jest to...

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych to zlokalizowana w miejscowości Kleczew placówka o charakterze oświatowym. Jest...