Zespół Szkół W Zakrzówku

no image Zespół Szkół W Zakrzówku to położona w miejscowości Zakrzówek instytucja oświatowa. Jest to jednostka publiczna. Jej działalność nadzoruje Gmina. Szczegółowy adres szkoły to 23213 Zakrzówek, ulica Sienkiewicza, nr domu 1. Placówka jest miejscem pracy dla 34 pełnoetatowych nauczycieli, a także 8 nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzinowym. Do zespołu szkół chodzi łącznie 0 uczniów. Liczba uczennic to 0. Zespół Szkół W Zakrzówku dysponuje numerem telefonu 818215006. Nr faks szkoły to 818215006. Instytucja została wpisana do rejestru przez uprawniony do tego, upoważniony organ. Nadany jej Regon to 430900541.

Zespół Szkół W Biedrusku to mieszcząca się w miejscowości Biedrusko instytucja o charakterze edukacyjnym. Jest to...

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych to zlokalizowana w miejscowości Kleczew placówka o charakterze oświatowym. Jest...