Zespół Szkół Zawodowych

no image Zespół Szkół Zawodowych to zlokalizowana w miejscowości Olesno placówka edukacyjna. Jest to instytucja publiczna. Zarządza nią Powiat ziemski. Szczegółowy adres instytucji to 46300 Olesno, ulica Wielkie Przedmieście, nr domu 41. Zespół szkół i placówek oświatowych jest miejscem zatrudnienia dla 39 pełnoetatowych nauczycieli, a także 6 nauczycieli zatrudnionych w mniejszym wymiarze. Do placówki chodzi łącznie 0 osób. Liczba dziewcząt to 0. Zespół Szkół Zawodowych dysponuje numerem telefonu 343582615. Nr faks placówki to 343582615. Jednostka została zarejestrowana przez uprawniony do tego, upoważniony organ. Przydzielony jej Regon to 000708041.

Zespół Szkół W Biedrusku to mieszcząca się w miejscowości Biedrusko instytucja o charakterze edukacyjnym. Jest to...

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych to zlokalizowana w miejscowości Kleczew placówka o charakterze oświatowym. Jest...