Zespół Szkół Zawodowych Nr 1

no image Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 to zlokalizowana w miejscowości Kraków placówka o charakterze oświatowym. Jest to jednostka publiczna. Jej działalność nadzoruje Miasto na prawach powiatu. Szczegółowy adres instytucji to 31540 Kraków, ulica Rzeźnicza, nr domu 4. Placówka zatrudnia 30 pełnoetatowych nauczycieli, a także 8 nauczycieli zatrudnionych na część etatu. Do placówki uczęszcza razem 0 uczniów. Liczba dziewcząt to 0. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 posiada numer telefonu 124213844. Nr faks placówki to 124215036. Placówka została zarejestrowana przez uprawniony do tego, upoważniony organ. Przyznany jej Regon to 350573578.

Zespół Szkół W Biedrusku to mieszcząca się w miejscowości Biedrusko instytucja o charakterze edukacyjnym. Jest to...

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych to zlokalizowana w miejscowości Kleczew placówka o charakterze oświatowym. Jest...