Zespół Szkoła Podstawowa - Przedszkole W Michorzewie

no image Zespół Szkoła Podstawowa - Przedszkole W Michorzewie to znajdująca się w miejscowości Michorzewo instytucja edukacyjna. Jest to instytucja publiczna. Jej działalność nadzoruje Gmina. Szczegółowy adres placówki to 64316 Michorzewo, ulica Szkolna, nr domu 2. Zespół szkół i placówek oświatowych zatrudnia 18 pełnoetatowych nauczycieli, a także 4 pedagogów pracujących na część etatu. Do szkoły uczęszcza w sumie 0 osób. Liczba dziewcząt to 0. Zespół Szkoła Podstawowa - Przedszkole W Michorzewie posiada numer telefonu 614473036. Numer fax szkoły to 614473036. Instytucja została zarejestrowana przez właściwy organ. Przydzielony jej Regon to 634241170.

Zespół Szkół W Biedrusku to mieszcząca się w miejscowości Biedrusko instytucja o charakterze edukacyjnym. Jest to...

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych to zlokalizowana w miejscowości Kleczew placówka o charakterze oświatowym. Jest...