Zespół Szkolno-Przedszkolny

no image Zespół Szkolno-Przedszkolny to znajdująca się w miejscowości Janów placówka oświatowa. Jest to instytucja publiczna. Prowadzi ją Gmina. Szczegółowy adres instytucji to 42253 Janów, ulica Szkolna, nr domu 2. Zespół szkół jest miejscem pracy dla 24 pełnoetatowych nauczycieli, a także 10 nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzinowym. Do placówki zapisanych jest łącznie 0 osób. Liczba dziewcząt wynosi 0. Zespół Szkolno-Przedszkolny dysponuje numerem telefonu 343278009. Nr fax szkoły to 343278009. Szkoła została wpisana do rejestru przez uprawniony do tego, upoważniony organ. Przydzielony jej Regon to 242613672.

Zespół Szkół W Biedrusku to mieszcząca się w miejscowości Biedrusko instytucja o charakterze edukacyjnym. Jest to...

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych to zlokalizowana w miejscowości Kleczew placówka o charakterze oświatowym. Jest...