Zespół Szkolno - Przedszkolny

no image Zespół Szkolno - Przedszkolny to zlokalizowana w miejscowości Mirsk instytucja o charakterze edukacyjnym. Jest to szkoła publiczna. Jej działalność nadzoruje Gmina. Szczegółowy adres placówki to 59630 Mirsk, ulica Kpt Betleja, nr domu 32. Zespół szkół i placówek oświatowych jest miejscem zatrudnienia dla 29 pełnoetatowych nauczycieli, a także 4 pedagogów pracujących w niepełnym wymiarze godzinowym. Do szkoły uczęszcza w sumie 0 uczniów. Liczba dziewcząt wynosi 0. Zespół Szkolno - Przedszkolny dysponuje numerem telefonu 757834223. Numer fax placówki to 757834223. Instytucja została wpisana do rejestru przez właściwy organ. Nadany jej Regon to 020107099.

Zespół Szkół W Biedrusku to mieszcząca się w miejscowości Biedrusko instytucja o charakterze edukacyjnym. Jest to...

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych to zlokalizowana w miejscowości Kleczew placówka o charakterze oświatowym. Jest...