Zespół Szkolno-Przedszkolny

no image Zespół Szkolno-Przedszkolny "milenium" to znajdująca się w miejscowości Legionowo placówka o charakterze edukacyjnym. Jest to szkoła niepubliczna. Prowadzi ją Milenium S.C.. Szczegółowy adres szkoły to 5120 Legionowo, ulica Piłsudskiego, nr domu 47. Do placówki uczęszcza razem 0 uczniów. Liczba dziewcząt to 0. Zespół Szkolno-Przedszkolny "milenium" dysponuje numerem telefonu 227742662. Numer fax placówki to 227742662. Jednostka została zarejestrowana przez właściwy organ, którym jest Gmina Legionowo (miejska). Przyznany jej Regon to 016034943.

Zespół Szkół W Biedrusku to mieszcząca się w miejscowości Biedrusko instytucja o charakterze edukacyjnym. Jest to...

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych to zlokalizowana w miejscowości Kleczew placówka o charakterze oświatowym. Jest...