Zespół Szkolno-Przedszkolny Im Marii Konopnickiej W Golach

no image Zespół Szkolno-Przedszkolny Im Marii Konopnickiej W Golach to położona w miejscowości Gole instytucja o charakterze edukacyjnym. Jest to instytucja publiczna. Administruje nią Gmina. Dokładny adres instytucji to 96314 Gole, nr domu 51. Placówka jest miejscem pracy dla 10 pełnoetatowych nauczycieli, a także 10 nauczycieli zatrudnionych w mniejszym wymiarze. Do zespołu szkół uczęszcza w sumie 0 osób. Liczba dziewcząt to 0. Zespół Szkolno-Przedszkolny Im Marii Konopnickiej W Golach korzysta z numeru telefonu 468560776. Nr fax placówki to 468560776. Placówka została zarejestrowana przez uprawniony do tego, upoważniony organ. Przydzielony jej Regon to 142518936.

Zespół Szkół W Biedrusku to mieszcząca się w miejscowości Biedrusko instytucja o charakterze edukacyjnym. Jest to...

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych to zlokalizowana w miejscowości Kleczew placówka o charakterze oświatowym. Jest...