Zespół Szkolno-Przedszkolny, Szkoła Podstawowa, Publiczne Przedszkole W Maciejowicach

no image Zespół Szkolno-Przedszkolny, Szkoła Podstawowa, Publiczne Przedszkole W Maciejowicach to mieszcząca się w miejscowości Maciejowice instytucja o charakterze oświatowym. Jest to jednostka publiczna. Prowadzi ją Gmina. Szczegółowy adres instytucji to 48385 Maciejowice, nr domu 49. Zespół szkół i placówek oświatowych jest miejscem pracy dla 8 pełnoetatowych nauczycieli, a także 5 nauczycieli zatrudnionych na część etatu. Do placówki zapisanych jest łącznie 0 osób. Liczba uczennic wynosi 0. Zespół Szkolno-Przedszkolny, Szkoła Podstawowa, Publiczne Przedszkole W Maciejowicach posiada numer telefonu 774315625. Jednostka została zarejestrowana przez uprawniony do tego, upoważniony organ. Przyznany jej Regon to 532414445.

Zespół Szkół W Biedrusku to mieszcząca się w miejscowości Biedrusko instytucja o charakterze edukacyjnym. Jest to...

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych to zlokalizowana w miejscowości Kleczew placówka o charakterze oświatowym. Jest...