Zespół Szkolno-Przedszkolny W Baczynie

no image Zespół Szkolno-Przedszkolny W Baczynie to znajdująca się w miejscowości Baczyn instytucja edukacyjna. Jest to szkoła publiczna. Prowadzi ją Gmina. Szczegółowy adres szkoły to 34211 Baczyn. Placówka jest miejscem pracy dla 8 pełnoetatowych nauczycieli, a także 4 pedagogów pracujących na część etatu. Do zespołu szkół uczęszcza łącznie 0 uczniów. Liczba uczennic wynosi 0. Instytucja została zarejestrowana przez uprawniony do tego, upoważniony organ. Nadany jej Regon to 356733468.

Zespół Szkół W Biedrusku to mieszcząca się w miejscowości Biedrusko instytucja o charakterze edukacyjnym. Jest to...

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych to zlokalizowana w miejscowości Kleczew placówka o charakterze oświatowym. Jest...