Zespół Szkolno-Przedszkolny W Gniewoszowie

no image Zespół Szkolno-Przedszkolny W Gniewoszowie to mieszcząca się w miejscowości Gniewoszów instytucja o charakterze edukacyjnym. Jest to instytucja publiczna. Jej działalność nadzoruje Gmina. Szczegółowy adres instytucji to 26920 Gniewoszów, ulica Konopnickiej, nr domu 19. Zespół szkół i placówek oświatowych jest miejscem zatrudnienia dla 14 pełnoetatowych nauczycieli, a także 6 nauczycieli zatrudnionych na część etatu. Do placówki uczęszcza łącznie 0 uczniów. Liczba dziewcząt to 0. Zespół Szkolno-Przedszkolny W Gniewoszowie korzysta z numeru telefonu 486215022. Numer faks szkoły to 486215022. Placówka została wpisana do rejestru przez właściwy organ. Nadany jej Regon to 672902788.

Zespół Szkół W Biedrusku to mieszcząca się w miejscowości Biedrusko instytucja o charakterze edukacyjnym. Jest to...

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych to zlokalizowana w miejscowości Kleczew placówka o charakterze oświatowym. Jest...