Zespół Szkolno-Przedszkolny W Grzymiszewie

no image Zespół Szkolno-Przedszkolny W Grzymiszewie to położona w miejscowości Grzymiszew instytucja o charakterze edukacyjnym. Jest to jednostka publiczna. Jej działalność nadzoruje Gmina. Dokładny adres instytucji to 62740 Grzymiszew, ulica Nowa, nr domu 2. Zespół szkół jest miejscem zatrudnienia dla 24 pełnoetatowych nauczycieli, a także 6 nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzinowym. Do placówki zapisanych jest łącznie 0 uczniów. Liczba dziewcząt to 0. Zespół Szkolno-Przedszkolny W Grzymiszewie korzysta z numeru telefonu 632803049. Nr faks placówki to 632803049. Jednostka została wpisana do rejestru przez uprawniony do tego, upoważniony organ. Przyznany jej Regon to 311512570.

Zespół Szkół W Biedrusku to mieszcząca się w miejscowości Biedrusko instytucja o charakterze edukacyjnym. Jest to...

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych to zlokalizowana w miejscowości Kleczew placówka o charakterze oświatowym. Jest...