Zespół Szkolno-Przedszkolny W Miłowicach

no image Zespół Szkolno-Przedszkolny W Miłowicach to mieszcząca się w miejscowości Miłowice placówka o charakterze oświatowym. Jest to instytucja publiczna. Zarządza nią Gmina. Dokładny adres placówki to 56504 Miłowice, nr domu 27. Zespół szkół zatrudnia 14 pełnoetatowych nauczycieli, a także 3 pedagogów pracujących w mniejszym wymiarze. Do placówki uczęszcza razem 0 uczniów. Liczba uczennic wynosi 0. Zespół Szkolno-Przedszkolny W Miłowicach korzysta z numeru telefonu 627851290. Nr faks szkoły to 627851290. Placówka została zarejestrowana przez właściwy organ. Przyznany jej Regon to 932651470.

Zespół Szkół W Biedrusku to mieszcząca się w miejscowości Biedrusko instytucja o charakterze edukacyjnym. Jest to...

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych to zlokalizowana w miejscowości Kleczew placówka o charakterze oświatowym. Jest...