Zespół Szkolno-Przedszkolny W Mostach

no image Zespół Szkolno-Przedszkolny W Mostach to zlokalizowana w miejscowości Mosty instytucja oświatowa. Jest to szkoła publiczna. Prowadzi ją Gmina. Szczegółowy adres instytucji to 81198 Mosty, ulica Szkolna, nr domu 16. Zespół szkół i placówek oświatowych zatrudnia 38 pełnoetatowych nauczycieli, a także 5 nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzinowym. Do szkoły zapisanych jest w sumie 0 osób. Liczba uczennic wynosi 0. Zespół Szkolno-Przedszkolny W Mostach korzysta z numeru telefonu 586791321. Nr faks szkoły to 586791182. Instytucja została wpisana do rejestru przez uprawniony do tego, upoważniony organ. Nadany jej Regon to 221733585.

Zespół Szkół W Biedrusku to mieszcząca się w miejscowości Biedrusko instytucja o charakterze edukacyjnym. Jest to...

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych to zlokalizowana w miejscowości Kleczew placówka o charakterze oświatowym. Jest...