Zespół Szkolno - Przedszkolny W Przewornie

no image Zespół Szkolno - Przedszkolny W Przewornie to zlokalizowana w miejscowości Przeworno instytucja o charakterze oświatowym. Jest to instytucja publiczna. Administruje nią Gmina. Szczegółowy adres placówki to 57130 Przeworno, ulica Kolejowa, nr domu 4D. Zespół szkół i placówek oświatowych jest miejscem pracy dla 21 pełnoetatowych nauczycieli, a także 9 nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzinowym. Do szkoły zapisanych jest łącznie 0 osób. Liczba uczennic wynosi 0. Zespół Szkolno - Przedszkolny W Przewornie posiada numer telefonu 748102046. Numer faks szkoły to 748102041. Szkoła została zarejestrowana przez uprawniony do tego, upoważniony organ. Przydzielony jej Regon to 021063027.

Zespół Szkół W Biedrusku to mieszcząca się w miejscowości Biedrusko instytucja o charakterze edukacyjnym. Jest to...

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych to zlokalizowana w miejscowości Kleczew placówka o charakterze oświatowym. Jest...