Zespół Szkolno-Przedszkolny W Radwanicach

no image Zespół Szkolno-Przedszkolny W Radwanicach to mieszcząca się w miejscowości Radwanice placówka o charakterze oświatowym. Jest to placówka publiczna. Jej działalność nadzoruje Gmina. Szczegółowy adres instytucji to 59160 Radwanice, ulica Szkolna, nr domu 14. Zespół szkół i placówek oświatowych zatrudnia 25 pełnoetatowych nauczycieli, a także 7 nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzinowym. Do szkoły chodzi łącznie 0 osób. Liczba uczennic wynosi 0. Zespół Szkolno-Przedszkolny W Radwanicach korzysta z numeru telefonu 768311426. Numer faks szkoły to 768311377. Szkoła została zarejestrowana przez uprawniony do tego, upoważniony organ. Przydzielony jej Regon to 390933181.

Zespół Szkół W Biedrusku to mieszcząca się w miejscowości Biedrusko instytucja o charakterze edukacyjnym. Jest to...

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych to zlokalizowana w miejscowości Kleczew placówka o charakterze oświatowym. Jest...