Zespół Szkolno - Przedszkolny W Sokolnikach

no image Zespół Szkolno - Przedszkolny W Sokolnikach to zlokalizowana w miejscowości Sokolniki instytucja oświatowa. Jest to szkoła publiczna. Jej działalność nadzoruje Gmina. Szczegółowy adres szkoły to 42320 Sokolniki, nr domu 76. Zespół szkół i placówek oświatowych jest miejscem zatrudnienia dla 16 pełnoetatowych nauczycieli, a także 16 nauczycieli zatrudnionych na część etatu. Do szkoły uczęszcza w sumie 0 osób. Liczba uczennic to 0. Zespół Szkolno - Przedszkolny W Sokolnikach korzysta z numeru telefonu 343154829. Numer faks placówki to 343154829. Instytucja została zarejestrowana przez uprawniony do tego, upoważniony organ. Przyznany jej Regon to 152178993.

Zespół Szkół W Biedrusku to mieszcząca się w miejscowości Biedrusko instytucja o charakterze edukacyjnym. Jest to...

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych to zlokalizowana w miejscowości Kleczew placówka o charakterze oświatowym. Jest...