Zespół Szkolno-Przedszkolny W Więckowicach

no image Zespół Szkolno-Przedszkolny W Więckowicach to znajdująca się w miejscowości Więckowice placówka o charakterze oświatowym. Jest to szkoła publiczna. Administruje nią Gmina. Dokładny adres instytucji to 62070 Więckowice, ulica Gromadzka, nr domu 7. Zespół szkół i placówek oświatowych zatrudnia 12 pełnoetatowych nauczycieli, a także 14 nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzinowym. Do placówki uczęszcza razem 0 uczniów. Liczba uczennic to 0. Zespół Szkolno-Przedszkolny W Więckowicach korzysta z numeru telefonu 618148351. Nr fax szkoły to 618148351. Szkoła została zarejestrowana przez uprawniony do tego, upoważniony organ. Nadany jej Regon to 300900295.

Zespół Szkół W Biedrusku to mieszcząca się w miejscowości Biedrusko instytucja o charakterze edukacyjnym. Jest to...

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych to zlokalizowana w miejscowości Kleczew placówka o charakterze oświatowym. Jest...