Zespół Szkolno Przedszkolny W Żelisławicach

no image Zespół Szkolno Przedszkolny W Żelisławicach to zlokalizowana w miejscowości Żelisławice placówka oświatowa. Jest to instytucja publiczna. Prowadzi ją Gmina. Szczegółowy adres instytucji to 29145 Żelisławice, ulica Żelisławice, nr domu 13. Zespół szkół i placówek oświatowych jest miejscem zatrudnienia dla 2 pełnoetatowych nauczycieli, a także 8 nauczycieli zatrudnionych w mniejszym wymiarze. Do szkoły uczęszcza w sumie 0 uczniów. Liczba dziewcząt wynosi 0. Zespół Szkolno Przedszkolny W Żelisławicach posiada numer telefonu 343556123. Jednostka została zarejestrowana przez uprawniony do tego, upoważniony organ. Nadany jej Regon to 260018197.

Zespół Szkół W Biedrusku to mieszcząca się w miejscowości Biedrusko instytucja o charakterze edukacyjnym. Jest to...

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych to zlokalizowana w miejscowości Kleczew placówka o charakterze oświatowym. Jest...