Zespół Szkolno-Przedszkolny W Żernicy

no image Zespół Szkolno-Przedszkolny W Żernicy to zlokalizowana w miejscowości Żernica placówka oświatowa. Jest to jednostka publiczna. Zarządza nią Gmina. Dokładny adres placówki to 44144 Żernica, ulica Leopolda Miki, nr domu 37. Zespół szkół i placówek oświatowych jest miejscem zatrudnienia dla 30 pełnoetatowych nauczycieli, a także 3 pedagogów pracujących w mniejszym wymiarze. Do placówki uczęszcza razem 0 uczniów. Liczba dziewcząt to 0. Zespół Szkolno-Przedszkolny W Żernicy korzysta z numeru telefonu 323327169. Numer fax placówki to 323327169. Szkoła została zarejestrowana przez uprawniony do tego, upoważniony organ. Nadany jej Regon to 278138378.

Zespół Szkół W Biedrusku to mieszcząca się w miejscowości Biedrusko instytucja o charakterze edukacyjnym. Jest to...

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych to zlokalizowana w miejscowości Kleczew placówka o charakterze oświatowym. Jest...