Zespół Szkoły Podstawowej Gimnazjum Publicznego i Przedszkola W Otfinowie

no image Zespół Szkoły Podstawowej Gimnazjum Publicznego i Przedszkola W Otfinowie to zlokalizowana w miejscowości Otfinów instytucja o charakterze edukacyjnym. Jest to jednostka publiczna. Prowadzi ją Gmina. Szczegółowy adres instytucji to 33250 Otfinów, nr domu 58. Zespół szkół jest miejscem pracy dla 17 pełnoetatowych nauczycieli, a także 15 nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzinowym. Do zespołu szkół zapisanych jest w sumie 0 osób. Liczba dziewcząt wynosi 0. Zespół Szkoły Podstawowej Gimnazjum Publicznego i Przedszkola W Otfinowie korzysta z numeru telefonu 146452306. Instytucja została zarejestrowana przez uprawniony do tego, upoważniony organ. Przydzielony jej Regon to 852634073.

gry traktory

Zespół Szkół W Biedrusku to mieszcząca się w miejscowości Biedrusko instytucja o charakterze edukacyjnym. Jest to...

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych to zlokalizowana w miejscowości Kleczew placówka o charakterze oświatowym. Jest...