Zespół Szkoły Podstawowej Nr 7 I Gimnazjum Nr 2 W Jeleniej Górze

no image Zespół Szkoły Podstawowej Nr 7 I Gimnazjum Nr 2 W Jeleniej Górze to położona w miejscowości Jelenia Góra instytucja oświatowa. Jest to jednostka publiczna. Administruje nią Gmina. Dokładny adres instytucji to 58500 Jelenia Góra, ulica Sudecka, nr domu 53. Placówka jest miejscem pracy dla 31 pełnoetatowych nauczycieli, a także 15 nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzinowym. Do zespołu szkół uczęszcza łącznie 0 osób. Liczba uczennic to 0. Zespół Szkoły Podstawowej Nr 7 I Gimnazjum Nr 2 W Jeleniej Górze dysponuje numerem telefonu 757523335. Numer faks szkoły to 757523335. Placówka została zarejestrowana przez uprawniony do tego, upoważniony organ. Nadany jej Regon to 021905070.

Zespół Szkół W Biedrusku to mieszcząca się w miejscowości Biedrusko instytucja o charakterze edukacyjnym. Jest to...

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych to zlokalizowana w miejscowości Kleczew placówka o charakterze oświatowym. Jest...